Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator

February 06 2020

Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaCuukierek Cuukierek

January 17 2020

Niech umrze setka osób, tysiąc, nawet i milion, a człowiek wzruszy tylko ramionami i powie, że tak już jest. Ale gdy zginie ktoś ważny dla ciebie, wszechświat zaczyna się sypać i kruszyć jak zbudowany z piasku zamek. Ziarenko po ziarenku, kawałek po kawałku, wszystkie smukłe wieże, krużganki, wyprofilowane ściany i mosty lecą w dół, by upaść i zlać się ze sobą w bezsensownym chaosie. 
— Jacek Kloss
Nie da się być cały czas szczęśliwym.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 13 2020

Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 03 2020

"Zapłacz, kiedy odejdzie,
jeśli Cię serce zaboli,
że to jeszcze za wcześnie
choć może i z Bożej woli.
Zapłacz, bo dla płaczących
Niebo bywa łaskawsze,
lecz niech uwierzą wierzący,
że on nie odszedł na zawsze.
Zapłacz, kiedy odejdzie,
uroń łzę jedną i drugą,
i - przestań nim słońce wzejdzie,
bo on nie odszedł na długo.
Potem rozglądnij się w koło,
ale nie w górę; patrz nisko
i - może wystarczy zawołać,
on może być już tu blisko...

A jeśli ktoś mi zarzuci,
że świat widzę w krzywym lusterku,
to ja powtórzę: on wróci...
Choć może w innym futerku."

— F. J. Klimek
Reposted fromSkydelan Skydelan
Jeszcze wam powiem, ludzie zazwyczaj piszą o tęsknocie do innych ludzi, i ja to rozumiem, bo też to przeżywam, dużo ludzi, pewnie wszyscy, ale tęsknota za ukochaną duszą zwierzęcia, za psem, kotem, z którym miało się niesamowity kontakt, wiesz niby nie mówicie w tym samym języku ale na poziomie duchowym się rozumiecie, ta tęsknota też jest warta opisania, bo rzadkością jest spotkać taką duszę z takimi akurat cechami charakteru, każda jest unikalna, tak jak każdy człowiek inny. I to jest niesamowite że akurat wy byliście w stanie się spotkać i porozumieć 
— (Tęsknię za kotką :')
Reposted fromSkydelan Skydelan vialithiumowa lithiumowa
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialithiumowa lithiumowa

December 23 2019

6639 c8f6 390
Reposted fromtimetobegin timetobegin
Człowieka najbardziej bolą wspomnienia. Zwłaszcza pamięć o osobach, które się kochało i które odeszły na zawsze.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

December 20 2019

Czas spędzony z kimś, kogo kochamy, nigdy nie będzie stracony. Zostaje z nami na zawsze.
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued

December 16 2019

Czy da się opisać tęsknotę za ukochaną osobą? Można spróbować ale nikt kto tego nie doświadczył, nigdy tego nie zrozumie. Jak oddychać, gdy nie ma przy tobie najważniejszego składnika twojego tlenu? Jak budzić się rano, gdy nie ma najważniejszej części twojego dnia? Jak zasypiać, gdy nie ma przy tobie najlepszego czynnika dobrych snów?
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Najbardziej boli nie pożegnanie, tylko dziura, z którą zostajesz.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Ból po stracie jest tak silny, jak silna była więź.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nagle tak cicho zrobiło się w moim świecie bez Ciebie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie ma bladego pojęcia, jak długo to może potrwać. Ani jak siebie naprawić.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Gdy jej serce się zatrzymało, moje pękło w pół. Zawsze mówiliśmy, że będziemy ją reaktywować do końca świata. I świat się skończył.
Niech pani postara się być silna. Ból nigdy nie minie, ale z czasem stanie się łatwiejszy do zniesienia.
— Camilla Läckberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl