Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

dragmedown
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
dragmedown
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viairbjarbirb irbjarbirb
dragmedown
Ta książka jest dla tych, którzy stracili ukochaną osobę.  Budzili się z płaczem i z płaczem zasypiali. Musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle. Sam fakt przetrwania nie wymaga siły, to tylko wegetacja z dnia na dzień. Kto nauczy się żyć pomimo wszystko, odniesie zwycięstwo.
— Jasinda Wilder "Tylko Ty"
Reposted fromdreamadream dreamadream viairbjarbirb irbjarbirb
dragmedown
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
dragmedown
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
dragmedown
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viairbjarbirb irbjarbirb

September 20 2017

dragmedown
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
dragmedown
dragmedown
dragmedown
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
dragmedown
9252 d6d3 390
Reposted fromnadgodziny nadgodziny
dragmedown
próbując uciec od złych myśli , robisz rzeczy z których niekoniecznie później jesteś dumny
Reposted fromsuful suful vianadgodziny nadgodziny
dragmedown
Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli.
— Halina Poświatowska
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
dragmedown
Udajesz, że jesteś taka silna, a tak naprawdę nie umiesz sobie z niczym poradzić i wszystko doprowadza Cię do płaczu. Oszukujesz samą siebie. 
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
dragmedown
8725 e462 390
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness
dragmedown
I’ve realized that no matter where you are or what you’re doing or who you’re with, I will always honestly, truly, completely love you
— After all, soul mates always end up together.
dragmedown
Ogólnie to jest nieźle, tylko sensu życia brak.
— Magda Umer
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness

September 18 2017

dragmedown
4973 b0d4 390
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness vianivea nivea
dragmedown
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania.
Reposted fromasalluhi asalluhi vianivea nivea
dragmedown
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl